Таблиці до Кримінально-процесуального Кодексу України

Таблиці до Кримінально-процесуального Кодексу України 2013

Містять наступну інформацію:

Початок досудового розслідування (ст. 214), Підслідність (ст. 216), Строки досудового розслідування (ст. 219), Продовження строку досудового розслідування (параграф 4 глави 24), вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій (ст. 223), Слідчі (розшукові) дії (глава 20), процесуальні дії, на які необхідна згода прокурора, процесуальні дії, які проводяться за рішенням слідчого судді після погодження з прокурором, втручання у приватне спілкування (параграф 2 глави 21), випадки повідомлення про підозру, підстави та порядок зупинення досудового розслідування (глава 23), об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування, загальні положення закінчення досудового розслідування (параграф 1 глави 24), закриття кримінального провадження (ст. 284), Обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування (ст. 291), Глава 25. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків, рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування та право на оскарження (стаття 303), ухвали слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування (глава 26), прокурор (ст. 36), Керівник органу досудового розслідування, слідчий органу досудового розслідування, сторона захисту (прараграф 3 глави 3), інші учасники кримінального провадження (параграф 5 глави 3), докази та джерела доказів, обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (ст. 91), Збирання доказів (ст. 93), Фіксування кримінального провадження (глава 5), процесуальні рішення (ст. 110), Види заходів забезпечення кримінального провадження (ст. 131), Запобіжні заходи (параграф 1 глави 18), обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу (ст. 178), Застава (ст. 182), Тримання під вартою (ст. 183), Затримання особи, судові інстанції, підсудність (параграф 1 глави 3), судове провадження, підготовче судове засідання (ст. 314), Вирішення питань, повязаних з підготовкою до судового розгляду (ст. 315), Процедура судового розгляду (ст. 342-368), Види вироків, судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку (ст. 392), Порядок і строки апеляційного оскарження (ст. 395), Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги (ст. 407), Підстави для скасування або зміни судових рішень (ст. 409), В касаційному порядку можуть бути оскаржені (ст. 424), Порядок і строки касаційного оскарження (ст. 426), Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги (ст. 436), Підстави для скасування або зміни судових рішень (ст. 438), Особливі порядки кримінального провадження (розділ vi), кримінальне провадження на підставі угод (глава 35), кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення (глава 36), кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб (глава 37), кримінальне провадження щодо неповнолітніх (глава 38), кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру (глава 39), кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю (глава 40), кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ україни, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами україни під прапором або з розпізнавальним знаком україни, якщо це судно приписано до порту, розташованого в україні (глава 41), міжнародна правова допомога (розділ 9

Шаблони договорів про надання правової допомоги

Договір про надання правової допомоги у кримінальному провадженні

Договір про надання правової допомоги у цивільній справі

Статут організації Національна асоціація адвокатів України

Статут недержавної некомерційної організації «Національна асоціація адвокатів України» (Затверджено рішенням установчого з’їзду адвокатів України 17 листопада 2012 року)