Реквізити Ради адвокатів Вінницької області

Код ЄДРПОУ: 38512163
Поточний рахунок: № 26002010778275 у ПАТ «Укрсоцбанк» Привокзальне відділення,
МФО 300023

Адреса: 21050, м.Вінниця, вул.Соборна, 53
тел. (0432) 35-25-61, факс (0432) 35-72-63,
e-mail: vinkdka@ukr.net

ПОТОЧНИЙ РАХУНОК АТ “Сенс Банк” м.Київ
Код ЄДРПОУ: 38512163
Розрахунковий рахунок: UA913003460000026000021036901
МФО банку: 300346

моб.тел: (067) 292-38-76