Перспективи отримання компенсації за зруйноване чи пошкоджене нерухоме майно

Вебінар Ради адвокатів Вінницької області.

Лектор: Анастасія Валеріївна СЕРБІНА – адвокат, керівниця Тренінгової групи АС, сертифікований експерт НААУ.

Дата проведення вебінару – 26 квітня 2023 року

Щиро дякуємо!

Шановні колеги!


Рада адвокатів висловлює щиру подяку та пошану за безкорисливу нелегку роботу

керівнику групи волонтерів Болманенку Олексію,

адвокатам Левченку Артему та Дідиченку Олегу, які придбали та доставили до Ради велику партію медикаментів й лікарняних засобів для подальшої відправки на фронт,

волонтеру адвокату Путіліну Євгену за придбання квадрокоптера для воїнів,

працівникам Ради за сортування, відправлення та оплату волонтерської допомоги.


Слава Україні! Разом до Перемоги!!!

Шановні колеги!

Не дуже приємно, але Рада адвокатів змушена звернутися до Вас з наступного:

       До нас надходять непоодинокі звернення, в яких наші колеги, або  колеги від імені своїх клієнтів, дають професійну оцінку дій окремих адвокатів (попередників по одній справі), або процесуальних противників, переходячи на особистості, що стосуються особистого життя іншого адвоката, його матеріального стану, походження, національності, інші обставини щодо адвоката, які не стосуються суті доручення, з клієнтами, а є фактично формою дискредитації.

       Особливо це стосується адвокатів, які  мають невеликий стаж адвокатської та практичної юридичної  діяльності, яким слід зауважити, що така проведена ніколи не надавала та не надасть авторитету, а навпаки буде характеризувати адвоката неналежним чином в адвокатському середовищі.

       Це є абсолютно неприпустимим.

Відповідно до Правил адвокатської етики відносини між адвокатами повинні базуватися на засадах взаємної поваги, дотримання професійних прав адвокатів та гарантій професійної діяльності, слідування принципам адвокатської діяльності, які передбачені Законом України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” та іншими .

Принцип взаємної поваги зазначений в ст. 53 Правил адвокатської етики, його суть полягає в уникненні розголосу в засобах масової інформації або поширення іншим способом (в тому числі за допомогою мережі Інтернет, соціальних мереж) відомостей, що принижують честь та гідність іншого адвоката, ганьблять його чи адвокатське бюро/об’єднання або адвокатуру України загалом.

Крім цього адвокат не повинен обговорювати обставини, які стосуються особистого життя іншого адвоката, його матеріального стану, походження, національності, інші обставини щодо адвоката, які не стосуються суті доручення, з клієнтами.

Також адвокат не може вдаватись до такого методу як антиреклама щодо іншого адвоката/адвокатського бюро/адвокатського об’єднання.

Попри те, що принцип пріоритетності інтересів клієнта суттєво переважає над міркуваннями корпоративної єдності, чинне законодавство вимагає від адвокатів взаємної довіри та співпраці, що принесе користь клієнтам, наприклад, уникнення породження чи поглиблення конфліктів між клієнтами штучним шляхом.

Надіємося, що кожен з нас вникне у суть цих обставин, та не буде допускати подібного.

З повагою, –

Рада адвокатів Вінницької області

Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність

Завантажити з сайту unba.org.ua:

Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність (затверджено рішенням Ради адвокатів України від «30» серпня 2014 року № 120

———-

Вимоги до скарги щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність згідно статті 14 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність (затвердженого рішенням Ради адвокатів України від «30» серпня 2014 року № 120, з наступними змінами)

 1. Вимоги до заяви (скарги):
  1) Заява (скарга) подається в письмовій формі особисто заявником (скаржником) або його представником. Заява (скарга) може бути подана безпосередньо за місцезнаходженням кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури регіону або надіслана поштою (в тому числі електронною поштою із застосуванням електронного цифрового підпису).
  (п. 1 ст. 14 у редакції у редакції відповідно до рішення РАУ від 25.03.2022 р. № 34)
  2) У заяві (скарзі) обов’язково має бути зазначено: найменування кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, до якої подається заява (скарга); ПІБ (найменування) заявника (скаржника), посада, місце роботи для посадової та службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв’язку та адреса електронної пошти; ПІБ адвоката щодо поведінки якого подається заява (скарга),поштова адреса, а також номер засобу зв’язку та адреса електронної пошти, якщо такі відомі; виклад обставин, якими заявник обґрунтовує факт наявності в діях адвоката дисциплінарного проступку; вимоги заявника (скаржника).
  (п. 2 ст. 14 у редакції рішення РАУ від 11.06.2016 р. № 151, зі змінами відповідно до рішення РАУ від 25.03.2022 р. № 34)
  3) На підтвердження обставин, якими обґрунтовується заява (скарга), заявник (скаржник) надає докази, а в разі неможливості зазначає докази, надання яких самостійно є неможливим, із обов’язковим зазначенням причин та прохання до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про їх витребування.
  4) До заяви (скарги) додається її копія та копії всіх документів, що приєднуються до неї, для вручення адвокату щодо поведінки якого подається заява (скарга), за винятком випадку коли заява (скарга)
  подається електронною поштою. До заяви (скарги) також додається письмова згода на обробку
  персональних даних органами адвокатського самоврядування, в тому числі, збирання, зберігання, використання і поширення. При поданні заяви (скарги) надається підтвердження здійснення
  плати за внесення даних до Реєстру дисциплінарних проваджень. При поданні заяв (скарг) суддями не у рамках наданих їх повноважень процесуальним законодавством України, надається підтвердження здійснення плати за внесення даних до Реєстру дисциплінарних проваджень.
  (п. 4 ст. 14 у редакції рішення РАУ від 16-17.11.2022 № 144)
  5) Заява (скарга) підписується заявником (скаржником) або його представником, із зазначенням дати її подання. У разі подання заяви (скарги) представником, у ній зазначаються ПІБ представника, його поштова адреса, а також номер засобів зв’язку та адреса електронної пошти. Одночасно з заявою (скаргою) подається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника.
  (п. 5 ст. 14 зі змінами відповідно до рішення РАУ від 25.03.2022 р. № 34)
  6) Повноваження представників мають бути посвідчені такими документами: нотаріально-засвідченою довіреністю від імені фізичної особи; довіреністю від імені юридичної особи за підписом посадової особи, уповноваженої на це законом, статутом або положенням, а також документами, що посвідчують службове становище і повноваження її керівника; свідоцтвом про народження дитини або рішенням про призначення опікуном, піклувальником. Повноваження адвоката як представника можуть також посвідчуватись ордером, дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, або договором. До ордера обов’язково додається витяг із договору, у якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих дій. Витяг засвідчується підписом сторін договору.
  7) При виникненні конфлікту між адвокатами, наслідком якого є звернення одного з них зі скаргою до кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури регіону, адвокат, який ініціював звернення, зобов’язаний надати докази того, що ним вжиті заходи мирного врегулювання такого конфлікту, зокрема, документи, що свідчать про звернення останнього до Ради адвокатів регіону за робочим місцем адвоката згідно відомостей в Єдиному реєстрі адвокатів України, а стосовно адвоката іноземної держави – асоціації адвокатів чи правового товариства відповідної держави.
  (ст. 14 доповнено новим п. 7) відповідно до рішення РАУ від 01.06.2018 р. № 66)

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО АДВОКАТУРУ ТА АДВОКАТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ»

Розділ VI . ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АДВОКАТА

Стаття 33. Загальні умови дисциплінарної відповідальності адвоката

 1. Адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.
 2. Дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
 3. Дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів України.

Стаття 34. Підстави для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності

 1. Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.
 2. Дисциплінарним проступком адвоката є:
  1) порушення вимог несумісності;
  2) порушення присяги адвоката України;
  3) порушення правил адвокатської етики;
  4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення;
  5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків;
  6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування;
  7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.
 3. Не є підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності винесення судом або іншим органом рішення не на користь його клієнта, скасування або зміна судового рішення або рішення іншого органу, винесеного у справі, в якій адвокат здійснював захист, представництво або надавав інші види правової допомоги, якщо при цьому не було вчинено дисциплінарного проступку.

Стаття 35. Види дисциплінарних стягнень, строк застосування дисциплінарних стягнень

 1. За вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень:
  1) попередження;
  2) зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року;
  3) для адвокатів України – позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, а для адвокатів іноземних держав – виключення з Єдиного реєстру адвокатів України.
 2. Адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку.

Стаття 36. Ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката

 1. Право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.
 2. Не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.
  Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою).