Шановні колеги!

Шановні колеги!

Рада адвокатів Вінницької області змушена звертатися до усіх Вас з наступного питання:

В роботі Ради немає нічого більш неприємного ніж розглядати скарги наших колег один на одного з самих різних питань. Кількість таких звернення постійно зростає, градуси конфліктів підвищуються, все важче знаходити шляхи для вирішення конфліктів та для примирення. Ми розуміємо напруженість ситуації, однак не можемо і зрозуміти поведінку та психологію колег, котрі, не дивлячись на війну, на те що багато адвокатів на фронті, знаходять причини для конфліктів.

Корпоративна єдність адвокатів, як ніколи, вимагає від нас взаємної довіри та співпраці на користь їх клієнтів, зокрема, уникнення штучного породження чи поглиблення конфліктів між клієнтами.

Окремі етичні аспекти взаємин між адвокатами, вже визначені практикою вимагають не допускати стосовно іншого адвоката:

  • висловлювань, що принижують його честь та гідність, завдають шкоди його діловій репутації, нетактовних та принизливих висловів;
  • поширення свідомо неправдивих відомостей про нього;
  • спроб схилити клієнта іншого адвоката до розірвання з ним договору про надання професійної правничої (правової) допомоги;
  • спілкування з клієнтом іншого адвоката без згоди останнього з приводу доручення, яке їм виконується;
  • намагань схилити до укладення договору про надання професійної правничої (правової) допомоги особу, яка прийшла до іншого адвоката (адвокатського бюро, адвокатського об’єднання);
  • навмисного введення іншого адвоката в оману стосовно справи, в судовому розгляді якої вони обидва беруть участь, щодо місця і часу проведення судових засідань, результатів розгляду справи судами різних інстанцій, наявності доказів (і намірів їх представити), що в дійсності не існують, намірів свого клієнта, які стосуються предмета спору та ведення справи, умов мирової угоди, що пропонується.

Окрім того

Не допускається зловживання правом на звернення до органів адвокатського самоврядування, в тому числі наділених дисциплінарними повноваженнями, щодо ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката.
Кожен адвокат має вжити заходи мирного врегулювання конфлікту з участю іншого адвоката. В разі ініціації адвокатом дисциплінарного провадження стосовно іншого адвоката він має попередньо повідомити про це Раду адвокатів регіону за робочим місцем адвоката згідно відомостей в Єдиному реєстрі адвокатів України, а стосовно адвоката іноземної держави – асоціацію адвокатів чи правове товариство відповідної держави для пошуку шляхів мирного залагодження конфлікту.

При виникненні конфлікту між адвокатами, наслідком якого є звернення одного з них зі скаргою до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, адвокат, який ініціював звернення, зобов’язаний надати докази того, що ним вжиті заходи мирного врегулювання такого конфлікту, зокрема, документи, що свідчать про звернення останнього до Ради адвокатів регіону за робочим місцем адвоката.

Рада адвокатів області надіється на Ваше взаєморозуміння!