Козак Валерій Павлович

Козак Валерій Павлович

Козак Валерій Павлович
(1939 р.н.)

Народився Валерій Павлович 10 травня 1939 року в селі Бирлівка Бершадського району Вінницької області у сім’ї вчителя. Батько, Павло Матвійович, працював у школі вчителем біології. Мати, Інна Іванівна, померла у 1962 році. Валерій Павлович також мав сестру Таїсію.
У 1946 році пішов у перший клас Бирлівської семирічної школи, яку закінчив у 1953 році. У цьому ж році був прийнятий у Всесоюзний Ленінський комуністичний союз молоді.

У 1953 році продовжив навчатися у Бирлівській школі, після закінчення якої, поїхав до Львівського технікуму механічної обробки деревини. Після закінчення навчання його призначили на посаду начальника цеху в артіль «Деревообробник».
У жовтні 1959 року Валерія Павловича призвано в Радянську Армію.
Він служив до 1962 року.

Одружився із вчителькою на ім’я Галина Миколаївна. У 1965 році у них народилася дочка Ольга.
Після демобілізації у 1962 році його було прийнято у члени КПРС.

Цього ж року Валерій Павлович відправився на навчання у Харківський юридичний інститут.На п’ятому курсі його зарахували стажером Вінницької обласної колегії адвокатів та направили проходити стажування у Барську юридичну консультацію.
«За время прохождения стажировки т. Козак проявил необходимые знания и теоретическую подготовку для работы в адвокатуре. Проявлял активность в жизни консультации, дисциплинирован , скромен в быту. Он добросовестно выполнял даваемые ему поручения по оказанию юридической помощи предприятиям, организациям и гражданам.
Юридически грамотно составляет правовые документы. В коллективе работников суда, прокуратуры и юридической консультации пользуется авторитетом».

Після успішного проходження стажування його направили на роботу адвоката у Барську юридичну консультацію.
За час роботи у консультації відзначався позитивними відгуками та характеристиками. Зокрема, Президія Вінницької обласної колегії адвокатів зазначала:
«Юридически грамотен, к возложенным на него обязанностям относится добросовестно. Чутко относится к жалобам и запросам
трудящихся, требовательный к себе . Много внимания уделяет повышению своей квалификации и идейно-политического уровня. Среди коллектива юридической консультации пользуется авторитетом».

В 1967 році Валерій Павлович написав заяву із проханням звільнити його за власним бажанням, аргументуючи це тим, що на його думку, краще реалізувати себе як спеціаліст він зможе на службі в органах суду і прокуратури.
Він був направлений на роботу інструктора Барського райкому КП України.

З 1969 по 1970 роки працював помічником прокурора в місті Жмеринка. Згодом знову повернувся на роботу адвоката в Барську
юридичну консультацію.

За час роботи в консультації зарекомендував себе як грамотний юрист, дисциплінований працівник та скромна, стримана особа. Брав активну участь у громадській роботі району. Добросовісно ставився до покладених на нього обов’язків.

У 1974 році Валерія Павловича призначили керівником юридичної консультації Барського району.
Він користувався авторитетом серед колег та громадськості. Активно здійснював роботу по попередженню правопорушень в області,
систематично працював над підвищенням своєї кваліфікації та ідейно-правового рівня.
«За достижение высоких результатов в социалистическом соревновании по оказанию юридической помощи гражданам и организациям наградить Почетной грамотой президиума областной коллегии адвокатов и обкома профсоюза адвоката юридической консультации Барского района Козака Валерия Павловича».«За активную работу в оказании юридической помощи гражданам по гражданским делам выдать премию адвокату юридической консультации Барского района Козаку Валерию Павловичу – 25 рублей».
«За многолетнее добросовестное отношение к своим профессиональным обязанностям и в связи с 50-летием со дня рождения наградить адвоката юридической консультации Барского района Козака Валерия Павловича Почетной грамотой и ценным подарком на сумму 50 рублей».