Рада адвокатів Вінницької області занепокоєна ситуацією та звертає увагу адвокатів на те, що мають місце непоодинокі випадки неналежного зберігання адвокатами ордерських книжок та ордерів, що призводить до їх втрат, переходу ордерів до інших адвокатів, або взагалі до сторонніх осіб, незаконної передачі ордерів іншим адвокатам, псування і т.і.
Це призводить до конфліктних ситуацій, відповідних звернень правоохоронних органів до регіональних Рад та КДКА, необхідності розглядати ці питання в дисциплінарних палатах.
У зв’язку з зазначеним та з метою недопущення подібних випадків, просимо адвокатів області звернути особливу увагу на належний облік, зберігання та використання ордерських книжок та ордерів.