Який розмір щорічного внеску необхідно сплатити?

В абзаці 2 частини 2 статті 58 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», визначено, що розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення діяльності рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, Вищої ревізійної комісії адвокатури та ведення Єдиного реєстру адвокатів України та не може перевищувати прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого станом на 1 січня відповідного календарного року і є однаковим для всіх адвокатів.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб у місячному розмірі з 1 січня 2020 року складає 2102 гривні 00 копійок.

Тобто, розмір щорічного внеску адвоката на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в 2020 році складає 2102 гривень 00 копійок.

Який порядок оплати щорічного внеску?

Положенням про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затвердженим рішенням Ради адвокатів України від 03 лютого 2017 року № 4, із подальшими змінами, та Рішенням Ради адвокатів України від 13 грудня 2019 року № 166 встановлено, що адвокати сплачують щорічні внески до 31 січня поточного року двома платежами згідно наступного розподілу:

     1. шляхом перерахування 70% від встановленого розміру щорічного внеску на поточний рахунок відповідної ради адвокатів регіону; 1,471.40 грн

     2. шляхом перерахування 30% від встановленого розміру щорічного внеску на поточний рахунок Національної асоціації адвокатів України 630.60 грн.

 

Найкращий варіант роздрукувати персональні квитанції на сайті Національної асоціації адвокатів України та проплатити по них через банк ( в цих квитанціях є всі необхідні реквізити для бухгатерії та обліку внесків).

Якщо адвокат проплачує через, свій кабінет, банкомат, карточкою, термінал і т.і. важливо правильно вказувати банківські реквізити отримувача, платника, і обов’язково своє прізвище, щоб не виникали проблеми з обліком внесків.

                                                   Рада адвокатів області